Targi BEAUTY FORUM
odbędą się za:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Szanowni Wystawcy,

zgłoszenie Udziału następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System rejestracji wystawców Health and Beauty Media umieszczony na stronie http://www.wystawcy.health-and-beauty.com.pl/. Aby zgłosić swój udział należy:

 

jeśli firma jest już zarejestrowana w Systemie Rejestracji Wystawców:

 

  • jeśli dane firmy nie uległy zmianie, wprowadzić Zgłoszenie udziału
  • wygenerować wypełniony formularz, jako PDF (plik znajduje się w Systemie Wystawców w zakładce Status Formularzy)
  • wydrukować, podstemplować i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
  • przesłać w formie skanu za pośrednictwem systemu (zakładka Status Formularzy/Załącz Zgłoszenie)

 

w przypadku pierwszej rejestracji udziału w Targach:

 

  • wypełnić formularz Zgłoszenie udziału (menu po prawej stronie)
  • wygenerować wypełniony formularz, jako PDF (plik znajduje się w Systemie Wystawców w zakładce Status Formularzy)
  • wydrukować, podstemplować i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
  • przesłać w formie skanu za pośrednictwem systemu (zakładka Status Formularzy/Załącz Zgłoszenie)

 

Po akceptacji Zgłoszenia udziału przez Organizatora, w dalszych krokach będą mogli Państwo zamawiać wyposażenie i usługi dodatkowe.

Każdorazowo przy zmianach lub nowych zamówieniach, dla Państwa bezpieczeństwa, system  będzie wysyłał do Państwa informację drogą mailową. Mail ten będzie zawierał informacje na temat dokonanej zmiany oraz aktualny stan rozliczeń. Szczegółowe wyliczenie należności w formacie PDF będzie również można wygenerować po zalogowaniu się do systemu.

 

Termin przyjmowania Zgłoszeń udziału upływa z dniem 12 stycznia 2018.

 

DOKUMENTY TARGOWE

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do Opens internal link in current windowkontaktu.