ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

Szanowni Wystawcy,

zgłoszenie Udziału następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System rejestracji wystawców Health and Beauty Media.

Aby zgłosić swój udział należy:

Jeśli firma jest już zarejestrowana w Systemie Rejestracji Wystawców:

  • jeśli dane firmy nie uległy zmianie, wprowadzić Zgłoszenie udziału
  • wygenerować wypełniony formularz, jako PDF (plik znajduje się w Systemie Wystawców w zakładce Status Formularzy)
  • wydrukować, podstemplować i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
  • przesłać w formie skanu za pośrednictwem systemu (zakładka Status Formularzy/Prześlij podpisane Zgłoszenie)

W przypadku pierwszej rejestracji udziału w Targach:

  • wypełnić formularz Zgłoszenie udziału (menu po lewej stronie)
  • wygenerować wypełniony formularz, jako PDF (plik znajduje się w Systemie Wystawców w zakładce Status Formularzy)
  • wydrukować, podstemplować i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
  • przesłać w formie skanu za pośrednictwem systemu (zakładka Status Formularzy/Prześlij podpisane Zgłoszenie)

 

Po akceptacji Zgłoszenia udziału przez Organizatora, w dalszych krokach będą mogli Państwo zamawiać wyposażenie i usługi dodatkowe.

Każdorazowo przy zmianach lub nowych zamówieniach, dla Państwa bezpieczeństwa, system będzie wysyłał do Państwa informację drogą mailową. Mail ten będzie zawierał informacje na temat dokonanej zmiany oraz aktualny stan rozliczeń. Szczegółowe wyliczenie należności w formacie PDF będzie również można wygenerować po zalogowaniu się do systemu.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału upływa z dniem 11 stycznia 2019.

 

DOKUMENTY TARGOWE

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.